tisdag, juli 6

Inflation i betygssystemet?

Reagerade på en rubrik på sidan 100 på text-tv och var tvungen att läsa nyheten. Text-tv används ju som bekant annars bara för resultatservice.
SCB: Betygsklyftorna i skolan ökar    

De rikas barn presterar bättre i sko-
lan än de fattigas barn. Och betygs-
skillnaden ökar, visar en undersökning
som Lärarnas Riksförbund (LR) låtit
Statistiska centralbyrån (SCB) göra.

Alla niondeklassares slutbetyg från
1990 till 2008 har granskats. Under
den tiden har barn till höginkomst-
tagare höjt sitt betygssnitt betydligt
mer än låginkomsttagarnas barn.

LR:s ordförande Metta Fjelkner är oro-
ad: -Alla elever ska ju ha rätt till
en likvärdig skola men rapporten vis-
ar på en växande klyfta. Vad innebär
detta för det samhälle vi bygger upp?
Min spontana tanke var - är det verkligen meningen att betygssnittet ska öka från år till år? Är det rimligt att varje ny årskull är smartare och har bättre kunskaper än den föregående? I min enfald trodde jag att betygssnittet borde vara någorlunda konstant runt betyg 3, i den numera antika 5-gradiga skalan.

Men å andra sidan vad vet jag? Mina 3,9 från början av nittiotalet är förmodligen detsamma som "underkänd" i dagens betygsvärde.

Inga kommentarer: